Logo der Universität Wien

WissenschafterInnen (Universitäts- und Drittmittelstellen)

Auer, Isabel BSc.
537 382G510
Bianchi, Irene Dott. ric.
537 212D506
Blaschek, Michael PhD
537 152F511
Bokelmann, Götz Univ.-Prof. Dr., Head of department
537 202D503
Caffagni, Enrico Dr.
537 732D506
Dorninger, Manfred Ass.-Prof. Mag. Dr.
537 312F554
Drüszler, Áron PhD
537 322G556
Eibl, Birgit Mag.
537 342G554
Esterhazy, Sofie Dr.
537 742D507
Fuchs, Florian Dipl.-Phys. Dr.
537 262D508
Gribovszki, Katalin Dr.
537 232D507
Gutdeutsch, Rudolf emer. O. Univ.-Prof. Dr.
Haimberger, Leopold ao. Univ.-Prof. Mag. Dr.
537 122F512
Hantel, Michael emer. o. Univ.-Prof. Dr.
537 712A512
Hornbogner, Martin BSc.
537 392G510
Kolinsky, Petr PhD
537 752D508
Löberich, Eric BSc MSc
537 772D506
Mayer, Michael Mag. Dr.
537 172F511
Meurers, Bruno ao. Univ.-Prof. Dr.
537 242D504
Nabavi, Sayed Omid MA
537 552F511
Philipp, Anne MSc
537 522G505
Qorbani, Ehsan Dr., MSc
537 272D508
Sanchis-Dufau, Antonio MSc
537 352G555
Schippkus, Sven B. Sc. M.Sc.
537 782D508
Schneider, Felix Dr.
537 222D507
Seibert, Petra Univ.-Doz. Dr.
537 902G508
Serafin, Stefano Dott. Dott. ric.
537 112G507
Sharifi, Ehsan M.Sc.
537 372G558
Steinacker, Reinhold o. Univ.-Prof. Dr.
537 302G552
Strauss, Lukas Dipl.-Ing. Dr.
537 132G504

Allgemeinbedienstete

Gassner, Herta Mag.
537 022D502B
Gröschl, Gidera MMag.
537 292D508
Huber, Johann Ing.
537 042G557
Jordakiev, Peter Dipl.-Ing.
537 052G545
Mladek, Ingrid AR
537 012F509
Ristic, Markus AR
537 082G548
Wabnig, Eveline AR
537 092G551

Lehrbeauftragte

Hagen, Martin Dr.
Mayer, Dieter Dipl.-Ing. Mag. Dr.
537 332G550
Zeitz, Felizitas Mag.
Institut für Meteorologie und Geophysik
Universität Wien

UZA II
Althanstraße 14
1090 Wien

T: +43-1-4277-537 01
F: +43-1-4277-95 37
E-Mail
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0
Letzte Änderung: 05.02.2015 - 09:16